Putopis

odlična percepcija oblika

Polje u blizini naše kuće je poligon gde se rado sudaram sa vetrom dok lutam ravnicom, oko mene horizont crta savršen krug.

Nebo pokriva glavu kao veliki plavi šešir okićen belim oblacima.
Padam nemo u zagrljaj divlje trave.

Stare kapije

Sunčani dan me mamio na prepodnevnu šetnju po gradu. Napunio sam ranac priborom za crtanje i slikanje potom pozvao svog psa da mi pravi društvo.
U poslednjem trenutku pred polazak, odlučio sam poneti i fotoaparat. Izgleda da je to bila dobra odluka, poslepodne je donelo neplanirane obaveze. Prilažem nekoliko fotografija starih kapija u kategoriji “Entropija“.

zasiguranje

drvena kapija

proračunaj se pre no što uđeš

ulaz

bez lanca katanca

Brodovi

Skicen blok, grafitna olovka i brod na Tisi. Crtano sa jednog nasukanog brodskog šlepera. Teksture sa drvenog čamca, gume i ispucale plastike kao podloga za frotaž (Frottage). Plavo nebo i vetar.