Likovni umetnik

Grad u kom sam proveo detinjstvo je prikladne veličine da se čovek ne oseti sputan tekovinama urbane civilizacije. Ne oskudeva u seoskom mentalitetu ruralne sredine ali još uvek se može smatrati srećom da se nije razvila u veći grad. Dakle, gradić. Taman da je manje, u stvari više, pa onda sve dođe na knap.

Zanimljivo je da se u ovom malom mestu iznedrilo više likovnih umetnika.
Za neke od njih se čulo a za neke ne. Na druge možda, ne biste ni pomislili.

Upoznajmo Kanjiške likovne umetnike.

Može lako biti

Možda se ne vidimo na nekoliko dana.

Ako se budem selio na novo mesto.
Možda opet ostanem.
Možda ne bude ništa,
jer i to može da biva kada je možda u pitanju.

Ali da je lako, lako je.

Može lako biti.

Kućica za snove

U kofere strpaj godine,
Zagrli daljine zvezdama
i deli osmehe svima što
žale zbog trenutka samoće.

Ne zaboravi,
kućicu za snove.