Boje noći

Tiski cvet, u noći tihoj. Još uvek leti u odrazu neba na vodi. Na drugoj strani, tragovi industrijalizacije. Propale, na žalost ili sreću. Pa putem niz drum. Sa nasipa, posmatram nešto nalik na veliki mesec. Kakve su boje noći?