Dear Mother/ Drága Édesanyám


Један од карактерних ликова који се мора приметити и запамтити.
Недостатак музичке вештине надомешћен је необичним карактером личности а оно што на крају остане у сећању је песма. Драга мати…