Preklapanje

Iako deja nije ništa novo, spajanjem i preklapanjem crteža nastaju jedinstvene kombinacije.

Comments are closed.