Aquarelliquiae


Akvarel, slika koju sam uradio pre 10-ak godina.
Ostala je samo fotografija kao uspomena.
Pre neki dan je došlo do iznenadnog obrta, naručena slika koju sam napravio nije se dopala mušteriji. Želi je u mnogo većem formatu.

Preslikam istu sa starim motivom. Nemilosrdno i sa banalnim razlogom. Nemam ni jedan kvadratni format platna sem ovog komada. Slika još nije potpuno završena pa je neću objaviti ali uskoro će i ona biti na “izvolte”.


Tako će novi vlasnik dobiti dve slike u jednoj. Jednu javnu i jednu tajnu.


Igrajući se rečima jezika naroda skovao sam reč CNESAPIENS
Od CNESA starog imena Kanjiže i Sapiens što znači uman ili mudar, pa bi najbliže objašnjenje izraza bilo Kulturan Kanjižanin.
A ukoliko je čovek kulturan i pristojan, nepobitno je mudar, jer kultura uključuje gajenje, podizanje; usavršavanje, oplemenjivanje. Pod apologijom se podrazumeva: Odbrana jedne nauke ili jedne pozicije. Jedna usmena ili pismena odbrana.
Sve u svemu, ART APOLOGIJA CNESAPIENS
je samo odbrana pristojnih ljudi jezikom umetnosti.