Skicen blok, grafitna olovka i brod na Tisi. Crtano sa jednog nasukanog brodskog šlepera. Teksture sa drvenog čamca, gume i ispucale plastike kao podloga za frotaž (Frottage). Plavo nebo i vetar.