Abstract Studies

Da se razumemo, ovo nije gotova slika. Fotografija je načinjena mobilnim telefonom neke slike u nastanku. Sada ta ista slika izgleda potpuno drugačije, međutim meni se dopala ova faza u procesu i gotovo da deluje kao zasebna celina. A to znači, evo materijala za novu :)