Svaki grad može da vam ponudi svoju osobenost. U prolazu to su uglavnom objekti, lepa zgrada ili kuća sa baštom, restoran u kom se osveži. Mesta na kojima se duže zadržavamo poprimaju boju ličnog pečata koji je svakako snažniji i bogatiji u svom sadržaju. Njegovu najveću vrednost nesumnjivo čine ljudi. Što ih bolje upoznajemo otkrićemo njihove kvalitete pa će nam taj grad biti još draži jer grad čine ljudi a ne zgrade i kuće. Tako, i moj grad nudi svoje blago čiju vrednost nije jednostavno proceniti. Merila kojima vrednujemo mogu biti nepouzdana.Treba li pomenuti da je većina sklona proceniti čoveka po bogatstvu, položaju, obrazovanju a ređe po mudrosti, sposobnosti, dobroti.

Pitao sam se – može li neki starosedelac, žitelj u ovom mestu, izneti objektivan zaključak. I pored najbolje volje ne, jer priznao to ili ne pojedinac je ograničen u svojim sposobnostima, subjektivan u emocijama i kad želi biti racionalan.

Zato mislim da to ne mogu ni ja, ipak zadržavam pravo da zapazim ljude koji su zanimljivi, kreativni na ovaj ili onaj način, osobeni, dragi. Neprimećeni ispod sloja svakodnevice, političke i ekonomske stvarnosti. Za neke vreme koje dolazi, pokazaće njihove kvalitete, neki su se davno dokazali, a za neke samo moja simpatija ili radoznalost prouzrokuje da se pomenu.

Drago mi je ako ih zapazite.

Kako god, zadovoljan sam opisom nove rubrike:CNESApiens

Cnesa je jedan stari naziv za Kanjižu, pa bi ova kombinacija sa Sapiens (mudar,pametan) ustvari ukazivala na Kanjižane koji ovaj grad čine vrednijim.

„ Ono što čoveka milim čini, to je njegova dobrota“ Poslovice 19:22.