Igrajući se rečima skovao sam reč CNESAPIENS
Od CNESA starog imena Kanjiže i Sapiens što znači uman ili mudar, pa bi najbliže objašnjenje izraza bilo Kulturan Kanjižanin.
A ukoliko je čovek kulturan i pristojan, nepobitno je mudar, jer kultura uključuje gajenje, podizanje; usavršavanje, oplemenjivanje. Pod apologijom se podrazumeva: Odbrana jedne nauke ili jedne pozicije. Jedna usmena ili pismena odbrana.
Sve u svemu, ART APOLOGIJA CNESAPIENS
je samo odbrana pristojnih ljudi jezikom umetnosti.