Slika se piše likovnim jezikom, koji je u izvesnom smislu superiorniji od jezika naroda jer ga svi jednako razumeju, što je logičan razlog da sam se upravo njim poslužio u pripovedanju biografije prizora. Čitao sam negde, kako se smatralo, a možda se još uvek smatra, da je idealni pejzaž sastavljen od pojedinačnih elemenata pejzaža koji sačinjavaju idealan prizor koji nadmašuje samu prirodu.

U tom slučaju, ja smatram da je idealni prizor sastavljen od delova vaše biografije. Pokušajte da se prisetite kako se čita, samo pažljivo posmatrajte slike.

Izložbu čini dvadesetak fotografija kojima sam predstavio različite prizore iz mog okruženja, sa naglaskom na motiv grada Kanjiže.

Naziv izložbe “Biografija prizora” ujedno objedinjuje različite motive kojima sam bio inspirisan. Tu takođe pripadaju i slike, ulja na platnu, iz mog prethodnog ciklusa kojeg kanjiška publika nije imala priliku da vidi “Uznemiri vodu”, brojni ctreži, skice koje su poput ličnog dnevnika u kom sam zapisivao svoja razmišljanja, tragajući za onim likovnim rešenjima, koja će na najbolji način omogućiti misaonom svetu da postane vidljiv.

Aleksandar Oklobdžija

Pogledajte galeriju izloženih fotografija.