Tiski cvet, u noći tihoj. Još uvek leti u odrazu neba na vodi.

Na drugoj strani, tragovi industrijalizacije. Propale, na žalost ili sreću.

Pa putem niz drum. Sa nasipa, posmatram nešto nalik na veliki mesec. Kakve su boje noći?