Niska kao znakovni tip podataka i skladištenje u memoriji

Matematičkom definicijom izraza niska (engl. string) kao komparacija sa zadatkom koji sam postavio, sačuvati tragove sećanja na prošla vremena. Restauracija izbledelih emocija.

Glavna ulica

Digitalno obrađena fotografija. Konvertovana u vektorski raster, naslagana u slojevima, obojena bojenim prelazima, gradacijama bojenih tonova i pridodatim elementima tekstura sa drugih fotografija. Uporedi sa originalom.

Pontonski most koji povezuje Kanjižu i Novi Kneževac
Glavna ulica nekog prastarog dana
Pogled na Kereš

Kereš – “Kőrös” (sa dugom formom slova “ö” oba koja se ne izgovaraju u srpskom, nego zamenjuju nenaglašenim “o”)
Šta god, Kereš ili “Kireš” na mađarskom znači kružni (tj. koji pravi krugove), što je u vezi sa mnogo zaokreta koje reka pravi dok se probija kroz ravnicu.

U novije doba ovaj deo grada nasut je peskom i danas su na tom mestu nove kuće i zgrade.
Ovaj pogleda na panoramu grada nudi lirsku atmosferu grada koji nas ne ostavlja ravnodušnim.

Pijačni trg

Mesto gde se je socijalni život oduvek široko razvijen.

Da vam barem malo, rečima, dočaram koliko je to složen i mučan proces da stignem do prihvatljivog rezultata.

Boje noći

Tiski cvet, u noći tihoj. Još uvek leti u odrazu neba na vodi.

Na drugoj strani, tragovi industrijalizacije. Propale, na žalost ili sreću.

Pa putem niz drum. Sa nasipa, posmatram nešto nalik na veliki mesec. Kakve su boje noći?