Neobičan cvet Tise

Život ovog insekta nije samo jedan dan. Veći deo svog života provodi u dubinama korita reke u rečnom mulju, skriven od pogleda gde vodi bitke za opstanak. Upućeni kažu, čak tri godine. Onog dana kada ga ugledamo je u stvari njegov poslednji dan.
Ali zato prvi u novom svečanom odelu. Spreman za svatove. Mekano i krhko telo ukrašeno je sa nešto drečave boje pa privlači pogled, objektive kamere, radoznale turiste i domaće ljubitelje flore i faune. Dok se kod nekih javi i nešto ponosa jer se sve odigrava baš na ovom mestu kao da su upravo oni sami zaslužni za to.

Vremenom, rojenje je sve glasnije kao muzika prigodna za veselje i ljubavni žar, sve dok u smiraj dana, pijani svatovi i mladenci omamljeni, iscrpljeno padaju na površinu vode darujući svoja beživotna tela gladnim ribama prepuštajući se zloj sudbini.

U noći mladog leta, jedan za drugim, nestaju iz naših pogleda u večni mrak. U isto vreme, njihovi potomci skriveni u malim jajašcima, lagano tonu ka dnu u blatnjavo korito.

Tisa ih je usvojila i pruža im dom ne garantujući ništa.
Valjda im je dobro, tamo odakle su im očevi i majke stasavali vekovima?
Zatim, sve ide ispočetka.
Samo jedan mandat, tri godine. Bez izbora.

Moj izbor će biti zanimljiva tema njihovog životnog ciklusa.
Onog skrivenog jer se tu mašta nesputano razvija.
I onog vidljivog, jer se ne vidi sve onako kako izgleda.
Nije uvek romantika.

Tiski cvet (lat. Palingenia longicauda) je insekt koji spada u vodene cvetove.

Niska kao znakovni tip podataka i skladištenje u memoriji

Matematičkom definicijom izraza niska (engl. string) kao komparacija sa zadatkom koji sam postavio, sačuvati tragove sećanja na prošla vremena. Restauracija izbledelih emocija.

Glavna ulica

Digitalno obrađena fotografija. Konvertovana u vektorski raster, naslagana u slojevima, obojena bojenim prelazima, gradacijama bojenih tonova i pridodatim elementima tekstura sa drugih fotografija. Uporedi sa originalom.

Pontonski most koji povezuje Kanjižu i Novi Kneževac
Glavna ulica nekog prastarog dana
Pogled na Kereš

Kereš – “Kőrös” (sa dugom formom slova “ö” oba koja se ne izgovaraju u srpskom, nego zamenjuju nenaglašenim “o”)
Šta god, Kereš ili “Kireš” na mađarskom znači kružni (tj. koji pravi krugove), što je u vezi sa mnogo zaokreta koje reka pravi dok se probija kroz ravnicu.

U novije doba ovaj deo grada nasut je peskom i danas su na tom mestu nove kuće i zgrade.
Ovaj pogleda na panoramu grada nudi lirsku atmosferu grada koji nas ne ostavlja ravnodušnim.

Pijačni trg

Mesto gde se je socijalni život oduvek široko razvijen.

Da vam barem malo, rečima, dočaram koliko je to složen i mučan proces da stignem do prihvatljivog rezultata.