Vruć vetar miluje vrat. Bljesak sunca odbija se o asfalt. Na vratima automobila prozor je širom otvoren. Sa radija se glasno čuje muzika. Za tren, okom ulovim sliku. Zaustavljam kola, ne žurim. Pravim snimak.