Ništa nisam mogao da joj dam,
ponudivši sebe, pomislih, previše je prosto.

Jer ja ustvari i nemam ništa,
znam da namigujem oblacima.
To je sve čemu pripadam.

Još ne umem ništa bolje da vam kažem.

Koštica koju stiskam u ruci je potomak radosnog čuda
sa jedne crvene trešnje.