elementary process
“Процес бујања”,  уље на платну