Grad u kom sam proveo detinjstvo je prikladne veličine da se čovek ne oseti sputan tekovinama urbane civilizacije. Ne oskudeva u seoskom mentalitetu ruralne sredine ali još uvek se može smatrati srećom da se nije razvila u veći grad. Dakle, gradić. Taman da je manje, u stvari više, pa onda sve dođe na knap.

Zanimljivo je da se u ovom malom mestu iznedrilo više likovnih umetnika.
Za neke od njih se čulo a za neke ne. Na druge možda, ne biste ni pomislili.

Upoznajmo Kanjiške likovne umetnike.