Niska kao znakovni tip podataka i skladištenje u memoriji

Matematičkom definicijom izraza niska (engl. string) kao komparacija sa zadatkom koji sam postavio, sačuvati tragove sećanja na prošla vremena. Restauracija izbledelih emocija.

Glavna ulica

Digitalno obrađena fotografija. Konvertovana u vektorski raster, naslagana u slojevima, obojena bojenim prelazima, gradacijama bojenih tonova i pridodatim elementima tekstura sa drugih fotografija. Uporedi sa originalom.

Pontonski most koji povezuje Kanjižu i Novi Kneževac
Glavna ulica nekog prastarog dana
Pogled na Kereš

Kereš – “Kőrös” (sa dugom formom slova “ö” oba koja se ne izgovaraju u srpskom, nego zamenjuju nenaglašenim “o”)
Šta god, Kereš ili “Kireš” na mađarskom znači kružni (tj. koji pravi krugove), što je u vezi sa mnogo zaokreta koje reka pravi dok se probija kroz ravnicu.

U novije doba ovaj deo grada nasut je peskom i danas su na tom mestu nove kuće i zgrade.
Ovaj pogleda na panoramu grada nudi lirsku atmosferu grada koji nas ne ostavlja ravnodušnim.

Pijačni trg

Mesto gde se je socijalni život oduvek široko razvijen.

Da vam barem malo, rečima, dočaram koliko je to složen i mučan proces da stignem do prihvatljivog rezultata.

Billboard Project

U pripremi je 20-ak radova. Staro i moderno, “retro stil”, koji neće narušiti patinu starih zdanja ili ornamentiku baroknog stila a ujedno će nas podsetiti koliko u stvari moderni možemo biti sa nasleđem koje smo stekli.

Verujem da je to nešto što mnogi iščekuju, nadajući se možda lepšim vremenima. Bilo bi više nego odlično ukoliko nekom pruži neku vrstu utehe da je to zaista moguće. Grad ima mnogo zanimljivosti, što istorijskih, arhitekturnih ili ono što je svakako najvrednije a to je različitost ljudi koji su ostavili svoj trag i nečim obeležili ovo podneblje. Jasno je da sam ne mogu obuhvatiti sve što se može prikazati. Biću sasvim zadovoljan ukoliko potakne druge da pruže svoj doprinos.

U tom smislu je neka ovo bude inspirativan izazov.

Kako imam malo inicijalnog materijala na kojim mogu graditi buduće slike, tek nekoliko starih fotografija, preostaje neumorno traganje za zanimljivim sadržajem. Koliko mi vreme i rokovi dozvole, trudim se da ostanem na visini zadatka :)

Za više detalja:
https://www.behance.net/gallery/90957447/Park-Billboard-Project